15 bộ đề 450 câu hỏi thi thử lý thuyết lái xe B2 online

Đề thi lý thuyết lái xe B2 online mới nhất năm 2019. Bao gồm 15 bộ đề trong 450 câu hỏi luật giao thông cơ giới đường bộ và các mẹo thi giúp học viên ôn luyện và thi thử thật nhuần nhuyễn để thi lý thuyết đạt số điểm tối đa 30/30.

Thi lý thuyết lái xe B2
Thi lý thuyết lái xe B2

Phần 1: 15 bộ đề thi thử lý thuyết

Phần Lý thuyết có 30 câu nằm trong 450 câu hỏi lý thuyết, mỗi học viên đạt 26/30 câu là đủ điểm đạt với hạng B1, B2; các hạng còn lại như C, D,F,…là 28/30 câu.

 • Đề số 1

  Thời gian làm bài thi là 20 phút.

   
 • Đề số 2

  Thời gian làm bài thi là 20 phút.

 • Đề số 3

  Thời gian làm bài thi là 20 phút.

 • Đề số 4

  Thời gian làm bài thi là 20 phút.

 • Đề số 5

  Thời gian làm bài thi là 20 phút.

 • Đề số 6

  Thời gian làm bài thi là 20 phút.